Lozen van je toilet

Al enkele jaren is het verboden je scheepstoilet te lozen op het oppervlaktewater. Handhaving bleek echter een praktisch probleem. Als ik een oversteek naar Engeland maak heb ik geen probleem met dat lozen, op het IJsselmeer liever niet maar desnoods, op de Friesche meren en bij Marrekritelandjes beslist niet lozen vind ik.

Maar hoe dan met een North Beach 24 met onderwatertoilet?

Al een hele tijd gebruiken wij aan boord voor de grote boodschap speciale plastic zakken die daarna gewoon in de vuilniscontainer kunnen, geheel in overeenstemming met de wetgeving. Maar om je plasje op te vangen en naar het vuilnis te brengen?? De nieuwe regels vereisen echter een controleerbare verzegeling van een toilet! Dan kan een plasje ook niet meer aan boord. Gelukkig lijkt er een “oplossing” te zijn.

Urinelozing mag vanaf een plezierboot

De wet “Regeling lozen buiten inrichtingen” bepaalt in paragraaf 2.6 artikel 2.35 dat het lozen van urine vanaf een plezierjacht wel mag. Dat betekent dat als ik in mijn toilet een wasbak zeefje plaats en op het toilet een sticker “Urinoir” plak, dat ik volledig legaal dat toilet daarvoor nog mag gebruiken. Natuurlijk die wasbakafvoer wel zo bevestigen dat die niet met één handbeweging weer te verwijderen is.

Wellicht nog een klusje voor deze winter?