Plannen voor het nieuwe jaar

“De Schelp” bij Naarden

Hoewel de sneeuw op moment van schrijven nog op de straat en op het dekzeil over de boot ligt begint het onderhuids al onweerstaanbaar te kriebelen. De boot moet er weer in, ik wil weer zeilen hijsen, aan schoten trekken, de zeilen zien bollen en aan het scheepje voelen trekken.  Zittend aan de lage kant, zonnetje er bij, 10-15 knoopjes wind, het water horen kabbelen . . . . . . vul verder zelf maar in. En dan natuurlijk op de bestemming weer andere North Beaches treffen, bijpraten, ervaringen uitwisselen en uiteraard ook elkaar weer eens vertellen wat een prachtig scheepje het is.

Wij hebben voor deze zomer een paar bestemmingen en tijdstippen van mogelijke ontmoetingen en samenvaren gepland.

13 mei 2023.

De Schelp bij Naarden. 750m ten Noord Oosten van de ingang van Jachthaven Naarden ligt het recreatie eiland “De Schelp”, met ruime mogelijkheid om aan te leggen en een BBQ-tje te stoken. Zaterdag 13 mei verzamelen, palaver, borreluur en BBQ. Zelf zorgen voor BBQ en fourage. Ben je van plan om te komen?, laat het even weten op welkom@nboa.nl.

8 juli    Verzamelen Lauwersoog

Plan is om vanuit Lauwersoog, met een tijstop bij Ra / Uithuizerwad, de Eems op te varen naar Termunterzijl. Zie ook de beschrijving van de “Drie Parels aan de Eems” op de North Beach website (zie hier). Naast Termunterzijl zijn Ditzum en Jengum de andere Parels aan de Eems. Op het juiste tij heb je altijd stroom mee, een mooie oefening in varen op getijdewater. Je kunt uiteraard ook binnendoor naar Delfzijl en dan aanhaken in Termunterzijl. We schatten na een 5-7 dagen weer terug te zijn in Termunterzijl Wil je de tocht geheel of gedeeltelijk meevaren, laat even weten op welkom@nboa.nl.

19 november  Najaarsbijeenkomst. Noteer de datum alvast in je agenda.

Drie Parels aan de Eems

In de zomer van 2012 voeren Cora de Fluiter en Willy Witsel met hun OVNI 345 “Waterreus” de Eems op. Ze ontdekte een aantal mooie plekjes en stuurde ons hun reisverslag

Het reisverslag is gepubliceerd op de site van de Wadvaarders,

Een pdf van het verslag vind je op de website pagina Tips&Techniek

Ditzum, een van de Parels aan de Eems

Termunterzijl, Ditzum en Pengjum, de drie Parels aan de Eems vormen een prachtige, North Beach passende reisbestemming. Het zou zo maar kunnen dat daar in 2023 een paar North Beaches naar toe varen. Meer info tijdens de Najaarsbijeenkomst op 20 November 2022 in Huizen.

De rust en de ruimte van het Wad

Op dit moment, juni 2022, zijn bij mijn weten zeker 6 North Beaches varend onderweg op het Nederlandse en Duitse Wad. Je weg zoeken door de geulen, over de wantijen. soms eens voor anker of droogvallen tegen een mooie plaat Kortom: genieten van de rust en ruimte van één van de mooiste natuurgebieden die Nederland kent. Het leven is mooi voor North Beach schippers.

Soms is het in de havens een pietsie drukker

Haven van Vlieland 12-6-2022 foto: Marja van Graven

BBQ weekend Pearl Bay

Zaterdag 14 mei arriveerden in de ochtend al de eerste North Beaches in de Marrekrite haven aan het Grote Gaastmeer. Later die middag meerde de 8e North Beach aan.

We hebben een bijzonder gezellige BBQ gehad en er werden veel NB wetenswaardigheden onderling uitgewisseld. Hoe strijken jullie de kluiver? Hoe bevalt dat koelkastje aan boord? Werkt dat nou die zonnepanelen? Waar hebben jullie je nieuwe zeilen besteld en hoe bevallen ze? Wie heeft die pindasaus gemaakt? En nog veel meer nuttige, leerzame en onderhoudende gespreksonderwerpen. Volgend jaar weer.

Lozen van je toilet

Al enkele jaren is het verboden je scheepstoilet te lozen op het oppervlaktewater. Handhaving bleek echter een praktisch probleem. Als ik een oversteek naar Engeland maak heb ik geen probleem met dat lozen, op het IJsselmeer liever niet maar desnoods, op de Friesche meren en bij Marrekritelandjes beslist niet lozen vind ik.

Maar hoe dan met een North Beach 24 met onderwatertoilet?

Al een hele tijd gebruiken wij aan boord voor de grote boodschap speciale plastic zakken die daarna gewoon in de vuilniscontainer kunnen, geheel in overeenstemming met de wetgeving. Maar om je plasje op te vangen en naar het vuilnis te brengen?? De nieuwe regels vereisen echter een controleerbare verzegeling van een toilet! Dan kan een plasje ook niet meer aan boord. Gelukkig lijkt er een “oplossing” te zijn.

Urinelozing mag vanaf een plezierboot

De wet “Regeling lozen buiten inrichtingen” bepaalt in paragraaf 2.6 artikel 2.35 dat het lozen van urine vanaf een plezierjacht wel mag. Dat betekent dat als ik in mijn toilet een wasbak zeefje plaats en op het toilet een sticker “Urinoir” plak, dat ik volledig legaal dat toilet daarvoor nog mag gebruiken. Natuurlijk die wasbakafvoer wel zo bevestigen dat die niet met één handbeweging weer te verwijderen is.

Wellicht nog een klusje voor deze winter?

Open CPN en een vaanstandschroef

MaxProp 3-blads vaanstandschroef

De vaanstandschroef op Parel leek veel speling te hebben, dus gereedschapskist er bij en open dat mechaniek. Lees de bevindingen onder “Tips & Techniek”

Open CPN op Android 11

Open CPN kaarten bieden de mogelijkheid om de actuele boeienbestanden voor het Wad bij Nautin te downloaden en over de kaart heen te leggen. Als je echter OpenCPN draait op een Android tablet heb je vanaf Android 11 een probleem. De systeembestanden zijn hermetisch afgegrendeld en daar moet je toch ook een bestandje in zetten.

Lees de oplossing bij “Tips&Techniek”

Droogvallen met de North Beach 24

De North Beach 24 is uitermate geschikt om mee droog te vallen, ergens op het Nederlandse Wad. De ervaring dat je met overal water om je heen je schip aan de grond zet en dat een paar uur later alle water verdwenen is en je op het zand staat is magisch.
De North Beach 24 is heel geschikt om dit avontuur mee te beleven. Om het niet al te avontuurlijk te laten worden is een goede voorbereiding zeer aan te bevelen.

In dit artikel, op de pagina “Tips & Techniek” vind je de theorie en wat praktijkervaring

Parel droog gevallen onder de Richel bij Vlieland

Najaarsbijeenkomst

Dit jaar hebben we weer een (droge) najaarsbijeenkomst. 21 november 2021 in Huizen.

Voor het programma gaan we een keus maken uit een scala van mogelijke onderwerpen
– Ervaringen buiten de betonde geulen op het Wad
– Droogvallen, theorie en praktijk
– De tocht naar Noordpolderzijl
– Ervaringen met zonnepanelen
– Eerste rif vanuit de kuip
– Nieuwe wadpoten van de Forlet
– Ontluchten diesel leidingen
– De kluiver op een furler ipv trommel

Nieuw dit jaar is de “Zeil en Treil Markt”
Wat is dat? Ik citeer uit het “Zeemans woordenboek” van Jacob van Lennep uit 1856

treil, z.n.o. – Oorspronkelijk ’t zelfde als treklijn: zoo dat de uitdrukking: ik koop uw schuit met zeil en treil beteekende: “schuit, met al haar toebehooren. In vervolg van tijd is door verloop der beteekenis; het woord overgebracht op al wat tot de beweging van een schip even onmisbaar is als de zeilen en het want, zoo als: de kaapstanders, het roer, de ankers enz. Door Zeil en treil wordt alzoo nu het geheele tuig van een schip verstaan.

Dus een marktje waar je al je overtollige scheepsraad te koop aan kunt bieden. Wij zetten een tafel klaar, daar mag jij je spul op neerzetten als het voorzien is van een label met
– vraagprijs(je)
– omschrijving van het artikel voor zover nodig
– naam van de verkoper.
Bij binnenkomst zet je de spullen op de “Zeil en Treil” tafel, je gaat aan de koffie en in de kortste keren meldt zich een koper bij je. Iedereen blij.

Meer informatie en aanmelden: welkom@nboa.nl