De rust en de ruimte van het Wad

Op dit moment, juni 2022, zijn bij mijn weten zeker 6 North Beaches varend onderweg op het Nederlandse en Duitse Wad. Je weg zoeken door de geulen, over de wantijen. soms eens voor anker of droogvallen tegen een mooie plaat Kortom: genieten van de rust en ruimte van één van de mooiste natuurgebieden die Nederland kent. Het leven is mooi voor North Beach schippers.

Soms is het in de havens een pietsie drukker

Haven van Vlieland 12-6-2022 foto: Marja van Graven