Het Corona Zeilseizoen

Het kan je niet ontgaan zijn, Corona legt beperkingen op. Vanaf 15 mei zijn de Waddenhavens weer beperkt toegankelijk, waarschijnlijk zijn ook de andere jachthavens met beperkingen open. En overal geldt de 1,5meter regel. Ook voor onze North Beach zeilers betekent dat “afstand houden”. Dat mag niet verhinderen dat we elkaar soms ergens onderweg kunnen ontmoeten. (de onderweg app helpt daarbij) Omdat daar ook de 1,5m geldt is 2 of 3 boten nog behapbaar, meer mensen wordt door die regel minder effectief.
In Friesland is bij veel havens het sanitair gesloten maar op de Marrekrite plaatsen ben je overal welkom.

Een nieuwe website

Na ruim 10 jaar lijkt het er toch van te komen dat de North Beach website wordt bijgewerkt en zelfs geheel vernieuwd. Op meerdere plaatsen zal de uitvoering en invulling wellicht de indruk wekken dat de webmaster nog ruimte voor bijleren en ontwikkelen heeft. Helpt u hem daarbij alstublieft, gebruik de reageerbox om opmerkingen, aanvulling, verbeteringen, suggesties of misschien zelfs een bescheiden complimentje in te sturen naar de webmaster.